TỬ VI CHO TUỔI TUẤT


Tính cách:

Sự nghiệp, cuộc đời:

Quan hệ bạn bè:

Tình yêu, hôn nhân:

Các năm tuổi Tuất
  • 1934  1994 Giáp Tuất  Mạng Hỏa Lửa trên núi 
  • 1946  2006 Bính Tuất  Mạng Thổ Đất nóc nhà 
  • 1958  2018 Mậu Tuất  Mạng Mộc Gỗ đồng bằng 
  • 1970  2030 Canh Tuất  Mạng Kim Vàng trang sức 
  • 1982  2042 Nhâm Tuất  Mạng Thủy Nước biển lớn